اخبار

برگزاری جلسه شورای ترافیک

جلسه شورای ترافیک شهرستان روز سه شنبه یک آبان به ریاست مهندس امان اللهی فرماندار شهرستان و با حضور سایر اعضاء در فرمانداری تشکیل جلسه داد .
برگزاری جلسه شورای ترافیک
جلسه شورای ترافیک شهرستان روز سه شنبه یک آبان به ریاست مهندس امان اللهی فرماندار شهرستان و با حضور سایر اعضاء در فرمانداری تشکیل جلسه داد .

بازدید [ 642 ]
برچسب ها