اخبار

برگزاری جلسه سلامت وامنیت غذایی نوروزی

آخرین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان در سال 96 با دستور کار بسیج سلامت نوروزی با حضور اعضای کارگروه در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید .
برگزاری جلسه سلامت وامنیت غذایی نوروزی

در این جلسه آوجی معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری ضمن یادآوری و تاکید لزوم همکاری کلیه ادارات عضو در اجرای شایسته برنامه های بسیج سلامت نوروزی یکی از مشکلات اصلی را ضعف در نظارت ادارات مرتبط بر حوزه های عملکردی به ویژه در حوزه تامین مواد غذایی و بهداشت مواد غذایی دانست و لزوم جدیت بیشتر مسئولین ادارات را در این مورد یادآور شد . وی همچنین بر ضرورت ساماندهی دستفروشان توسط شهرداری در سال آتی تاکید کرد .

رئیس مرکزی بهداشت شهرستان نیز افزود : برنامه های بسیج سلامت نوروزی از 15 اسفندتا 15 فروردین سال بعد در سطح شهرستان اجرا می شود . وی نظارت بر امنیت مواد غذایی اماکن عمومی همچون رستوران ها و پایانه های حمل و نقل و نیز سامانه های آبرسانی را دو هدف عمده اجرای این برنامه ها دانست .

 

بازدید [ 695 ]
برچسب ها