اخبار

برگزاری اولین جلسه شورای اداری شهرستان قروه در سال 97

اولین جلسه شورای اداری شهرستان قروه در سال 97 با عنوان راهکارهای تحقق حمایت از کالای ایرانی به عنوان شعار سال ، امروز با حضور فرماندار در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
برگزاری اولین جلسه شورای اداری شهرستان قروه در سال 97

اولین جلسه شورای اداری شهرستان قروه در سال 97 با عنوان راهکارهای تحقق حمایت از کالای ایرانی به عنوان شعار سال ، امروز با حضور فرماندار در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
پرویز کولانی فرماندار شهرستان قروه در این جلسه ضمن تاکید و ملزوم ساختن ادارات سطح شهرستان بر استفاده از کالاهای داخلی ، که رونق تولید و اشتغال را در پی خواهد داشت گفت : جهت حمایت از کالای ایرانی و تولیدات داخلی ، کمیسیون ویژه ای در زمینه نظارت بر مصرف ادارات و بازار شهرستان تشکیل و لیست اموالی که در طول سال توسط ادارات خریداری می شود بررسی خواهد شد .

وی همچنین گریزی به مباحث برجام ، حفظ وحدت بین مردم به عنوان یکی از مولفه های اقتدار نظام ، تکریم ارباب رجوع در سطح ادارات شهرستان ، مشکل کمبود آب و تشکیل کارگروه ویژه ای در این بخش جهت نهادینه کردن فرهنگ مصرف آب  ، برگزاری کنگره 5400 شهید استان کردستان ، تاکید بر پرداخت بدهی های های معوق ادارات به دستگاه های خدمات رسان و اشتغالزایی زد و افزود : در زمینه حمایت از کالای ایرانی ، فراخوانی جهت جمعبندی و استفاده از پیشنهادات و حرکت در سمت حمایت از کالای داخلی در سطح شهرستان خواهیم داد .

 

بازدید [ 814 ]
برچسب ها