اخبار

برگزاری آخرین جلسه کمیته تنظیم بازار در شهرستان قروه

آخرین جلسه کمیته تنظیم بازار شهرستان قروه در مورخ 96/12/27 در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید .
برگزاری آخرین جلسه کمیته تنظیم بازار در شهرستان قروه
آخرین جلسه کمیته تنظیم بازار شهرستان قروه در مورخ 96/12/27 در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید .

بازدید [ 747 ]
برچسب ها