گزارشات تصویری

برپایی نماز عید فطر به امامت حجت الاسلام بابائیان امام جمعه قروه

برپایی نماز عید فطر به امامت حجت الاسلام بابائیان امام جمعه قروه
برپایی نماز عید فطر به امامت حجت الاسلام بابائیان امام جمعه قروه
برپایی نماز عید فطر به امامت حجت الاسلام بابائیان امام جمعه قروه
برپایی نماز عید فطر به امامت حجت الاسلام بابائیان امام جمعه قروه
برپایی نماز عید فطر به امامت حجت الاسلام بابائیان امام جمعه قروه
برپایی نماز عید فطر به امامت حجت الاسلام بابائیان امام جمعه قروه