اخبار بخشداری ها

در بخشداری چهاردولی برگزار شد

بررسی مشکلات روستاهای بخش چهاردولی با حضور دهیاران

بررسی مشکلات روستاهای بخش چهاردولی با حضور دهیاران

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قروه ، در این جلسه موارد مهم زیر عنوان شد و برای یافتن راهکار حاضرین به بحث و گفتگو پرداختند:

 

♦️- ضرورت بررسی عملکرد در سال گذشته و آسیب شناسی لازم

 

♦️- تعریف برنامه کاری برای سال ۹۸ براساس ظرفیت های در دسترس

 

♦️- اهمیت برجسته تر کردن اهداف مشترک در سطح بخش در جهت تقویت انسجام و مشارکت عملی

 

♦️- تقویت فرهنگ نقادی توام با سنجش امکانات و منابع

 

♦️- استفاده از ظرفیت افراد با نفوذ و صاحب نظر در هر روستا و نقش مهم دهیاران در شگل گیری این انسجام

 

♦️- پیگیری مستمر مشکلات روستاییان و پاسخگویی با شفافیت لازم

 

- نقش موثر برگزاری جلسات در سطح روستا در حوزه مسایل بهداشتی ، اموزشی و.... در راستای تقویت بستر مشارکت .

 

- انجام برنامه پاکسازی داخل روستا و اطراف جایگاه زباله با دعوت از اهالی محل .

بررسی مشکلات روستاهای بخش چهاردولی با حضور دهیاران

بازدید [ 890 ]