اخبار

طی احکام جداگانه؛

بخشداران و معاونان حوزه فرمانداری قروه منصوب شدند

بخشداران و معاونان حوزه فرمانداری قروه منصوب شدند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قروه، استاندار کردستان در احکام های جداگانه ای دو معاون و دو بخشدار حوزه فرمانداری شهرستان قروه را با عنوان سرپرستی منصوب کرد.

 

«بهمن مرادنیا» در این انتصابات :

🔹"علیرضا عبدی" را به سمت سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان قروه

🔹"چنگیز اردلان" را به سمت سرپرست معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان قروه

🔹"صلاح جعفری" را به سمت سرپرست بخشداری مرکزی فرمانداری شهرستان قروه

🔹"اسحاق خاتونی" را به سمت سرپرست بخشداری چهاردولی فرمانداری شهرستان قروه

منصوب کرد. 

 

 

 

 

 

 

 

بازدید [ 449 ]