اخبار

بازدید مهندس امان الهی فرماندار شهرستان از خانواده های مددجویان کمیته امداد امام (ره)

در راستای گرامیداشت هفته دولت ، برنامه بازدید ، سرکشی و بررسی مشکلات خانواده های مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) ، با حضور مهندس امان اللهی فرماندار و تعدادی از مسئولین شهرستان صورت گرفت.
بازدید مهندس امان الهی فرماندار شهرستان از خانواده های مددجویان کمیته امداد امام (ره)
در راستای گرامیداشت هفته دولت ، برنامه بازدید ، سرکشی و بررسی مشکلات خانواده های مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) ، با حضور مهندس امان اللهی فرماندار و تعدادی از مسئولین شهرستان صورت گرفت.

بازدید [ 773 ]
برچسب ها