اخبار

بازدید فرماندار از نمایشگاه توانمندسازی مددجویان کمیته امداد امام (ره)

موحد امان اللهی فرماندار شهرستان قروه در حاشیه گردهمایی تبیین شیوه های حمایت از مصرف کالای ایرانی ، از نمایشگاه توانمندسازی مددجویان کمیته امداد امام (ره) که از تسهیلات این کمیته بهره برده اند بازدید کردند .
بازدید فرماندار از نمایشگاه توانمندسازی مددجویان کمیته امداد امام (ره)
موحد امان اللهی فرماندار شهرستان قروه به همراه جمعی از مسئولین در حاشیه گردهمایی تبیین شیوه های حمایت از مصرف کالای ایرانی ، از نمایشگاه توانمندسازی مددجویان کمیته امداد امام (ره) که از تسهیلات این کمیته بهره برده اند بازدید کردند .

بازدید [ 798 ]
برچسب ها