گزارشات تصویری

اهدای لوح یادبود اجلاسیه شهدای شهرستان قروه به فرماندار

اهدای لوح یادبود اجلاسیه شهدای شهرستان قروه به فرماندار
اهدای لوح یادبود اجلاسیه شهدای شهرستان قروه به فرماندار