اخبار

انتقاد فرماندار قروه از جایگاه های سوخت در قروه

فرماندار قروه در جلسه شورای ترافیک شهرستان با انتقاد از بی تفاوتی نسبت به تعیین جایگاه های نامناسب سوخت، اظهار داشت: شرکت نفت تنها به دنبال توجیه اقتصادی این مسئله بوده و مسئولیت ایمنی جامعه را در نظر نگرفته و برای همین به سادگی اجازه بهره برداری این مراکز را داده است.
انتقاد فرماندار قروه از جایگاه های سوخت در قروه

«موحد امان اللهی» در ادامه  صراحتاً اعلام کرد: اگر شهرداری مسئولیت اجتماعی خود را در نظر می گرفت هرگز مجوز ساخت و راه اندازی چنین جایگاه هایی را صادر نمی کردید.  

هرچند مسئولان امر در این نشست هرکدام به نحوی بی تفاوتی خود را به یکدیگر منتقل می کردند و یا حتی مسئولیت کار را به گردن مسئولان استانی می انداختند.  

«موحد امان اللهی» همچنین از مدیران مرتبط خواست که از این پاس کاری و یکدیگر را مقصر دانستن دست بردارند چرا که در این اشتباهات همه مقصر بوده و باید در واقع برای ایمنی مردم ارزش و احترامی در نظر گرفته شود.

«امان اللهی» با بیان اینکه تحت هیچ شرایطی نمی توان نسبت به این موارد بی تفاوت بود به درخواست دو جایگاه دیگر عرضه سوخت برای راه اندازی اشاره کرد. دو جایگاهی که دقیقاً دارای مجوز غیراصولی بوده و مکان آن ها مطابق قانون و شرایط لازم نیست.

به گفته او مستندات نشان می دهد که مدت زمان برای استعلام این جایگاه ها خیلی سریع صورت گرفته و سؤال اینجاست که آیا برای همه موارد این قدر سرعت عمل در کار وجود دارد؟

«امان اللهی» تمامی مدیران دستگاه های اجرایی دخیل در این مورد را خطاب قرار داد و پرسید: «فقط یک دلیل، تنها یک دلیل قانع کننده برای بهره برداری از این دو جایگاه تازه تأسیس بیاورید که اجازه راه اندازی و شروع به کار داده شود.»

«موحد امان اللهی» همچنین در مصوبه این جلسه خواستار بررسی کارشناسی تمامی جایگاه های عرضه سوخت مطابق دستورالعمل مرتبط و اجرای بند به بند آن شد و در خصوص درخواست های جدید هم گفت باید با علم به قوانین موارد بررسی گردند.

او در پایان جلسه بار دیگر بر توجه به حفظ امنیت جان و مال مردم با درک حس مسئولیت اجتماعی تأکید کرد.

بازدید [ 410 ]
برچسب ها