اخبار

  مسئولان در نظام جمهوری اسلامی به مسئولیت به عنوان تحفه معنوی نگاه می کنند

فرماندار قروه:

مسئولان در نظام جمهوری اسلامی به مسئولیت به عنوان تحفه معنوی نگاه می کنند

فرماندار قروه گفت:یکی از ویژگی های که مسئولیت ها در نظام جمهوری اسلامی دارد با دید طعمه به مسئولیت نگاه نمی کنند بلکه به صورت تحفه معنوی نگاه می کنند بتوانند چند صباحی از مسئولیت بر عهده دارند تا توشه ای برای آخرت فراهم کنند.

مشاهده مطلب
  بسیجی فعالیت های فرهنگی را هدف اصلی خود بداند

فرماندار قروه:

بسیجی فعالیت های فرهنگی را هدف اصلی خود بداند

فرماندار قروه گفت: بسیجی باید در عرصه فرهنگی خود را تقویت کند و فعالیت‌های فرهنگی را هدف اصلی خویش قرار دهد.

مشاهده مطلب
  انگیزه تحقیق و پژوهش را باید در بین دانش آموزان تقویت کرد

فرماندار قروه:

انگیزه تحقیق و پژوهش را باید در بین دانش آموزان تقویت کرد

فرماندار قروه گفت: بسیاری از مشکلات و آسیب های اجتماعی از طریق تحقیق و پژوهش مرتفع می شود بنابر این باید انگیزه تحقیق و پژوهش را در بین دانش آموزان تقویت کرد

مشاهده مطلب
  بانک ها زمان بررسی پرونده های اشتغالزایی را به حداقل ممکن برسانند

فرماندار قروه:

بانک ها زمان بررسی پرونده های اشتغالزایی را به حداقل ممکن برسانند

فرماندار قروه گفت: بانک ها زمان بررسی پرونده های اشتغالزایی را به حداقل ممکن برسانند

مشاهده مطلب
  فرماندار قروه از ابراز همدردی و همدلی مردم شهرستان قروه با مردم زلزله زده استان کرمانشاه قدردانی کرد

فرماندار قروه از ابراز همدردی و همدلی مردم شهرستان قروه با مردم زلزله زده استان کرمانشاه قدردانی کرد

فرماندار قروه در پیامی ضمن تسلیت مجدد این مصیبت بزرگ از مردم نوع دوست شهرستان برای کمک به هموطنان زلزله زده کرمانشاه تقدیر کرد.

مشاهده مطلب
  وقف مرتفع کننده بسیاری از مشکلات جامعه است

فرماندار قروه:

وقف مرتفع کننده بسیاری از مشکلات جامعه است

فرماندار قروه گفت: سنت حسنه وقف مرتفع کننده بسیاری از مشکلات جامعه است و امروز نیز این سنت حسنه در جامعه ما ساری و جاری است.

مشاهده مطلب
   بسیج فرهنگ ناب اسلامی و انقلابی است

فرماندار قروه:

بسیج فرهنگ ناب اسلامی و انقلابی است

فرماندار قروه گفت: بسیج لشکر مخلص خدا و یک فرهنگ ناب اسلامی و انقلابی است.

مشاهده مطلب
  ایجاد اشتغال تضمین کننده سلامت جامعه است

فرماندار قروه:

ایجاد اشتغال تضمین کننده سلامت جامعه است

فرماندار قروه گفت: یکی از مهمترین وظیفه مسئولان ایجاد اشتغال برای جوانان و افراد بیکار است چرا که این امر باعث تضمین سلامت جامعه می شود.

مشاهده مطلب
  شاعران و هنرمندان طلایه داران شعور حسینی در جامعه هستند

فرماندار شهرستان قروه:

شاعران و هنرمندان طلایه داران شعور حسینی در جامعه هستند

فرماندار قروه گفت: جامعه امروز به شور و شعور حسینی نیاز دارد و شاعران، نویسندگان و هنرمندان طلایه داران شعور حسینی در جامعه هستند.

مشاهده مطلب
  مردم خونسردی خود را حفظ کنند

فرماندار قروه

مردم خونسردی خود را حفظ کنند

کولانی فرماندار شهرستان قروه گفت:مردم ضمن حفظ هوشیاری و خونسردی خودرا حفظ کنند

مشاهده مطلب