اخبار سایت قدیم

مدیریت مصرف صحیح آب نیازمند مشارکت همگانی است

فرماندار قروه با اشاره به اینکه یکی از دغدغه های اصلی مردم بحث آب شرب است گفت: مدیریت مصرف صحیح آب نیازمند مشارکت همگانی است که این امر نیازمند توزیع عادلانه با توجه به منابع و اعتبارات در شهرستان است.
مدیریت مصرف صحیح آب نیازمند مشارکت همگانی است
شنبه 10 تیر سال 1396

پرويز کولاني در آيين توديع و معارفه رئيس آب و فاضلاب شهري افزود: با توجه به قدمت شبکه آب برخي از محلات شهرستان دچار فرسودگي شبکه و باعث از دست رفتن پرت آب مي شود و اين امر نيازمند اصلاح شبکه آب است.

وي از مردم خواست با مديريت در مصرف آب و صرفه جويي، از مصرف بي رويه و غير ضروري آب خودداري کنند.

کولاني تاکيد کرد: با توجه به اينکه منابع آب محدود و استحصال و بهره برداري از آن زمان بر و هزينه بر است مديريت آب در اين زمينه نقش بسزايي دارد.

وي افزود: يکي از دغدغه هايي که مردم انتظار دارند انتقال آب از سد قوچم و آزاد به شهرستان قروه است که اين امر در دست اقدام است و با تسريع عمليات اجرايي آن مشکل آب شهرستان مرتفع مي شود.

رئيس سابق آب و فاضلاب شهري در اين آئين گفت: برداشت بي رويه چاه هاي کشاورزي مجاز و غير مجاز و کاهش بارندگي سبب افت شديد سطح آب هاي زيرزميني شده است.

منصور دولتي افزود: حل مشکل آب ساليانه نيازمند افزايش حداقل 50 ليتر بر ثانيه به حجم آب توليدي دارد که در مدت سه سال شروع 12 حلقه چاه حفر و تجهيز و 9 حلقه چاه با دبي تقريبي حداقل 100 ليتر بر ثانيه اقدام شده است.

وي از وارد مدار نمودن منبع هزار و 700 متر مکعبي قلعه که باعث برطرف نمودن مشکل فشار آب نواحي مرتفع قلعه و برخي از نقاط شهر قروه خبر داد و گفت: رفع مشکل کم آبي قلعه در سال گذشته اجراء شده و در سال 96 در دست اقدام است.

وي افزود: بيش از چهار کيلومتر شبکه فاضلاب با همکاري شوراي شهر و شهردار قروه در قلعه و اتصال شبکه مربوط به شبکه فاضلاب شهري قلعه احداث شده است و بيش از 400 رشته اشتراک فاضلاب در قلعه فروش و واگذاري شده است.

رئيس سابق آب و فاضلاب شهري شهرستان قروه از اصلاح بيش از چهار کيلومتر شبکه آب و خارج نمودن شبکه قديمي شبکه آب خبر داد و افزود: اين امر سبب کاهش حوادث شکستگي لوله آب در قلعه و کاهش پرت آب به ميزان 20 درصد شده است.

وي افزود: تغيير سيستم گندزدايي آب توليدي از پودر کلر به تزريق آب ژاول در تاسيسات قروه به دليل احتمال خطرات از پودر کلر در قروه، سريش آباد و دزج استفاده شده است.

وي گفت: پيگيري و شروع به کار احداث تصفيه خانه آب دلبران، پيگيري و شروع به کار احداث توسعه شبکه فاضلاب آب دلبران و دزج، افتتاح تصفيه خانه فاضلاب شهر سريش آباد و اتمام پروژه شبکه فاضلاب شهر سريش آباد به ميزان 95 درصد از کل شبکه در مدت سه سال مديريت اين اداره انجام شده است.

در پايان مراسم از زحمات منصور دولتي قدرداني شد و جبار کلوندي به عنوان رئيس اداره آب و فاضلاب شهري معرفي شد.