اخبار بخشداری ها

  برگزای جلسه شورای کشاورزی در بخش مرکزی

برگزای جلسه شورای کشاورزی در بخش مرکزی

در راستای بررسی مشکلات ورفع موانع تولید واشتغال باحضور قادری بخشدار مرکزی ،ادارات مرتبط در حوزه کشاورزی،بانک کشاورزی ،خانه کشاورز و تعدادی ازکشاورزان جلسه شورای کشاورزی بخش برگزار گردید.

مشاهده مطلب
  حل بحران آب نیازمند مدیریت اصولی است

معاون سیاسی، اجتماعی فرماندار قروه:

حل بحران آب نیازمند مدیریت اصولی است

معاون سیاسی، اجتماعی فرماندار قروه حل بحران آب را نیازمند مدیریت اصولی دانست و بر اجرای درست پروژه های عمرانی برای جلوگیری از هدر رفت اعتبارات تأکید کرد.

مشاهده مطلب