اخبار

اجتماعی کردن مقوله سلامت عامل تزریق آرامش در جامعه است

فرماندار قروه اجتماعی کردن بحث سلامت را عامل تزریق آرامش در جامعه دانست و شناسایی گره های کور حوزه اجرا در این زمینه را مهم خواند.
اجتماعی کردن مقوله سلامت عامل تزریق آرامش در جامعه است
موحد امان اللهی روز شنبه در نخستین نشست مجمع سلامت در شهرستان قروه اظهار داشت: هدف از تشکیل این مجمع اجتماعی کردن بحث سلامت بوده و به دنبال سیاست گذاری برای تحقق اهداف تعیین شده است.

به گفته وی تسهیل دستیابی کشور به جایگاه شاخص سلامت، افزایش آگاهی جامعه، توانمندی و مشارکت آحاد جامعه در کنار شناسایی و تقدیر از برترین های سلامت از جمله اهداف پیش بینی شده این مجمع است.

امان اللهی با بیان اینکه مرتفع کردن آسیب های اجتماعی یکی از اولویت های مسئولان است، افزود: باید گره های کور سلامت در حوزه اجرا شناسایی و رفع شود و با پای کار آمدن و مشارکت همگانی یک فضای امن در جامعه ایجاد خواهد شد.

بازدید [ 861 ]
برچسب ها