معاون سیاسی-اجتماعی فرماندار قروه:اعتیاد ریشه بیشتر ناهنجاری های اجتماعی جامعه است

معاون سیاسی-اجتماعی فرماندار قروه با بیان اینکه اعتیاد ریشه بیشتر ناهنجاری های اجتماعی در جامعه است گفت: بسیاری از ناهنجاری ها و مشکلات در جامعه یک گوشه آن به اعتیاد برمی گردد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری قروه،حاجعلی آوجی در افتتاح کمپ نسیم شفق کردستان در قروه افزود: اعتیاد به عنوان بزرگ ترین آسیب اجتماعی و چالش در جامعه ما مطرح است و دشمنان می خواهند جوانان ما به جای پیشرفت علمی، ورزشی و فرهنگی خود را درگیر مواد مخدر کنند، تا کشور از پیشرفت بازماند.


وی پیشگیری را بهترین شیوه مقابله با این پدیده عنوان کرد و اظهار داشت: بدون شک پیشگیری بهترین شیوه مقابله با این بلای اجتماعی است که در این راه نقش آموزش و تعلیم و تربیت خود خانواده ها را باید جدی گرفت.


آوجی اضافه کرد: خانواده به عنوان اولین مکان رشد شخصیت و باورهای رفتاری فرد، در حفظ و رشد صحیح نوجوانان و جوانان نقش به سزایی دارد.


وی تاکید کرد: باید به بحث مراقبت های بعد از خروج معتادان از مراکز درمانی اعتیاد توجه بیشتری شود و معتادان بهبود یافته بعد از ترک و بهبودی به حال خود رها نشوند.

14 تير 96