گزارش تصویری/جلسه کمیسیون اقوام ،فرق و مذاهب

جلسه کمیسیون اقوام ،فرق و مذاهب با حضور پرویز کولانی افرماندار قروه برگزار شد.

22 خرداد 96