فرماندار قروه:اداره مالیات نقش مهمی در رونق اقتصادی و دلگرم کردن مردم و اصناف دارد

فرماندار شهرستان قروه گفت: اداره مالیات با استفاده از تسهیل گری در قانون برای رونق اقتصادی و دلگرم کردن مردم و اصناف اقدام کند چرا که مالیات یک تکلیف قانونی است و مردم در کشورهای پیشرفته با رغبت مالیات می پردازند و در قبال پرداخت مالیات مطالبات آن را می بینند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری قروه، پرویز کولانی در نشست هیئت رئیسه اتحادیه اصناف و اتاق اصناف افزود: فراز و فرودهای اقتصادی صرف قروه و سایر شهرستان نیز با این معضل درگیر هستند و اصناف در فراز و فرود عرصه اقتصادی و اجتماعی نقش پررنگی دارد.

به گفته وی اصناف ارکان اصلی تجارت، اقتصاد و به عنوان یک بخش محرک، پویا و تاثیر گذار در جامعه هستند.

کولانی افزود: بعضی از مشکلات اقتصادی و مسائل مربوط به اصناف از ابتدا پایه ریزی مناسبی نداشته است و براساس این پایه نامناسب موجود بوده است و شهرستان قروه از جمله همان شهرستان هایی است پایه آن بد ریخته شده است.

وی اضافه کرد: از جمله مشکلات شهرستان قروه مالیات و تامین اجتماعی است که باید این امر اصلاح شود و با تندی و قهر این امر تحقق نمی یابد و اصلاح این امر با مشارکت اصناف امکان پذیر است.

فرماندار قروه گفت: مسئولان به عنوان مجریان کار باید بر اساس قانون و شرایط جامعه عمل می کنند و اداره مالیات تا آن جایی که می توانند از ماده قانونی جهت تسهیل گری در حق شهروندان و بازاریان استفاده کنند.

وی با بیان اینکه اگر مشکل اصلی بازاریان در بحث مالیات مرتفع نشود و این امر ادامه یابد تغییر و تحولی در این شهرستان رخ نداده است افزود: حساب واحدهای صنفی مالی است این تغییر باید محسوس باشد و برای این امر باید وارد عمل بشویم.

کولانی اضافه کرد: اصناف بازوی پرتوان جامعه و نقش اساسی و تعیین کننده ایی را در اقتصاد جامعه دارند.

به گفته وی اداره مالیات وظیفه دارد بخشی از جرائم ،بخشودگی و رسیدگی به شکایات واحدهای صنفی را پرونده به پرونده بررسی کند چرا که رونق اقتصادی سایر شهرستان های استان کردستان در این است و اداره مالیات باید با مردم مدارا می کند.

کولانی افزود: اصناف همواره به عنوان معتمد و یک نقش معتمد اجتماعی در طول سده های اخیر در ایران ایفاء کرده است و مسائل و مشکلات اقتصادی در دوران های مختلف برای اقشار مختلف وجود داشته است و این یک امر طبیعی در مسائل اقتصادی است.

وی تاکید کرد: در کشور ایران شفافیت در قبال پرداخت مالیات برای مردم وجود ندارد و هم مالیات گیرنده و هم مالیات دهنده ناراضی هستند و با مشارکت و حضور واحدهای صنفی می توان این شرایط را بهبود بخشید.

فرماندار قروه گفت: با توجه به اینکه شهرستان قروه از لحاظ تنوع قومی و مذهبی و حساس در سطح استان کردستان برخوردار است برای برگزاری انتخابات سالم از معتمدین انتخابات از قشر بازاریان و متقابل نیز از نمایندگان واحدهای صنفی با تجربه استفاده می شود تا انتخابات با حضور باشکوه و پرشوری برگزار شود.

در شهرستان قروه 17 اتحادیه و بیش از پنج هزار واحد صنفی در این شهرستان فعالیت می کنند.

1 ارديبهشت 96