فرماندار شهرستان قروه : پیشگیری از اعتیاد نیازمند اصلاح سازی درونی است

دکتر پرویز کولانی فرماندار شهرستان قروه در جلسه کمیته پیشگیری از اعتیاد این شهرستان گفت : پیشگیری از اعتیاد در مرحله نخست نیازمند اصلاح درونی است .

 
 
فرماندار شهرستان قروه در جلسه کمیته پیشگیری از اعتیاد این شهرستان که در محل فرمانداری برگزار شده بود بر اصلاح سازی درونی و شروع کردن از خود برای اینکه بتوان در جامعه مثمر ثمر بود تأکید کرد و گفت: اولویت نخست برای پیشگیری در امر مواد مخدر ، در خصوص پرسنلی می باشد که دچار معضل اعتیاد هستند لذا توجه به قانون در این زمینه ضروری است.
به گفته پرویز کولانی برگزاری برنامه های فرهنگی و ورزشی به صورت نمایه های آموزشی و پایش درونی ادارات نیاز اساسی پیشگیری در مبارزه با مواد مخدر است.
27 بهمن 95