بازدید معاون برنامه ریزی و عمران فرمانداری از کارگاه های تولیدی و صنایع دستی شهرستان

مهندس میمنت آبادی معاون برنامه ریزی و عمران فرمانداری شهرستان قروه به همراه تنی چند از مسئولین این شهرستان از کارگاه های تولیدی و صنایع دستی سطح شهر قروه بازدید کردند .

26 بهمن 95