بازدید فرماندار از نمایشگاه سیار پیشگیری از اعتیاد

دکتر پرویز کولانی فرماندار شهرستان قروه به همراه مسئولین این شهرستان از نمایشگاه سیار پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی دبیرستان پسرانه شهید بشارت قروه بازدید کردند.

 

 

 

 

 

26 بهمن 95