معرفی فرماندار قروه

 

  • نام: پرویز
  • نام خانوادگی:کولانی
  • مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای برنامه ریزی شهری
  • شماره تماس : 08725223720 
  • نمابر: 08725221506
سوابق شغلی:

 

1-کارشناس منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه 1380-1382

2-کارشناس اشتغال و سرمایه گذاری سازمان مدیرت و برنامه ریزی استان ایلام 1383-1384

3-کارشناس بودجه و نظارت سازمان بودجه و برنامه ریزی ایلام 1386-1387

4-بخشدار بخش زرنه شهرستان ایوان استان ایلام 1387-1391

5-معاون فرماندار شهرستان ایوان (استان ایلام)1391-1393

6-فرماندار شهرستان شیروان و چرداول استان ایلام 1393-1395